Program år 1 (2018/2019)

EiK består av syv lunsj-til-lunsj samlinger fra høsten 2019 til våren 2020. Målet er at du skal få styrket kompetansen, drivkraften og nettverket ditt slik at du får kraft og rom til å leve av det du brenner for!

Foredragsholderne i EiK er ledende på sitt felt, og er plukket spesielt med tanke på at de skal være dyktige formidlere som kan relatere seg til kunstfeltet og presentere temaene i en relevant og gjenkjennelig kontekst. De vil inspirere og engasjere!

På samlingene vil det bli lagt opp til at dere som deltar kan lufte utfordringer og dele erfaringer med hverandre. Det blir også opprettet en egen Facebookgruppe der man kan dele tips, erfaringer og ressurser i det daglige. Prosjektleder vil følge opp deltagerne gjennom året mellom samlingene, enten ved selv å bistå med råd og veiledning eller ved å hente inn ekstern kompetanse der det er behov for det.

Som deltager vil du også få utdelt et eget kompendium som gir en innføring i det faglige innholdet i prosjektet som helhet, og gir en introduksjon og skriftlig materiale til hver samling. Det vil inneholde relevante artikler, worksheets, samt tips til videre fordypning.

Samlingene er lagt til ulike steder i regionen og til lokaler med særpreg slik at selve stedet blir en del av opplevelsen og at du blir kjent med de mange ressursene som finnes i regionen. Kunstopplevelser vil være en viktig ingrediens i programmet slik at vi blir minnet om verdien av det vi driver med – kraften i kunst.

Programmet for prosjektår 2 (høsten 2019 – våren 2020) er ennå ikke fastlagt i detalj. Nedenfor finner du oversikt over foredragsholderne og samlingene fra første prosjektår, 2018/2019. Det vil komme noen endringer i innholdet og datoene kan variere noe, men temaene vil hovedsaklig være de samme og vi vil benytte mange av de samme foredragsholderne.  Programmet og listen over foredragsholdere for 2019/2020 vil oppdateres fortløpende.

_

Foredragsholdere prosjektår 1 (2018/2019):
_

 • Erlend Høyersten, norsk kunsthistoriker og direktør for ARoS, Aarhus Kunstmuseum, Danmark
 • Ranveig Stalsberg, industridesigner, teknologidirektør ved Trilobite Microsystems AS
 • Tor Åge Eikerapen, en av landets mest brukte foredragsholdere innenfor organisasjonspsykologi og ledelse
 • Ed Gillespie, grunnlegger av Futerra
 • Sigrun Stenseth, innholdsrådgiver, Trigger Oslo
 • Thomas Moen, en av landets ledende eksperter på sosiale medier
 • Stine Rye Bårdsen, universitetslektor ved Institutt for økonomi, Handelshøyskolen UiA.
 • Max Valentin, daglig leder i konseptutviklingsbyrået Fabel, Stockholm, Sverige
 • Rick Salmon, gründer, startup consultant og daglig leder av Voiceable
 • Ellen Kristin Saltermark, rådgiver for strategisk bruk av design i forretningsutvikling, Innovasjon Norge
 • Magnus Aspli, Kreativt Norge, Kulturrådet
 • Hilde Stenseng, seniorrådgiver og fagansvarlig Rom for Kunst, Kulturrådet
 • Bjørn Heineman, fremtidsanalytiker ved InFuture
 • Geir Haraldseth, kurator, Nasjonalmuseet, Oslo

 

Samlinger prosjektår 1 (2018/2019):

 

Kunstens betydning
Er du åpen nok? Kunst har ikke alltid hatt den rollen den har i dag, og kan få en annen rolle i fremtiden. Ditt bilde av kunst påvirker valgene du tar og mulighetene du ser her og nå. For å skape grobunn for å tenke nytt åpner Erlend Høyersten prosjekt EiK med et tankevekkende foredrag som spenner vårt mentale lerretet så bredt, dypt og høyt som mulig.

Marked og målgruppe
Dette seminaret gir deg praktiske metoder for hvordan du kan jobbe for å nå et større (og kanskje nytt?) publikum. Hvem er de, hvordan når du dem og hvordan jobber du for at de skal komme tilbake og kjøpe neste bok, forestilling, konsert eller kunstverk ? Dette foredraget gir deg nyttige, konkrete verktøy for strategisk publikumsarbeid.

 

 

 

Drivkraft, identitet og verdier
Hvorfor bør du definere virksomheten din sin identitet og verdier, og hvordan gjør du dette på en måte som virkelig blir nyttig for det du holder på med?  Tor Åge Eikerapen snakker om identitet og verdier, både som grunnlag for å bygge en innovativ og robust virksomhet, men også som grunnlag for å beholde skaperglede og drivkraft over tid – hvordan brenne uten å brenne ut. Han presenterer konkrete metoder og verktøy og gir deg et solid fundament for daglig drift og videre utvikling.

Futerra – kreativitet som forandrer verden
«Futerra isn’t just a logical sustainability consultancy, or a magical creative agency; we are both.»
Futerra er et konsulentselskap for bærekraftig utvikling, men de er også et kreativt byrå –  altså rett og slett et designbyrå som arbeider for bærekraftig utvikling. Verdiene til Futerra gjennomsyrer alt de gjør, og de bistår sine oppdragsgivere med det samme: Skape en positiv forandring gjennom autentiske verdier, tydelig kommunikasjon og brilliant design. De startet i det små, men har nå nasjoner som sine oppdragsgivere. Du får historien om Futerra, deres perspektiv på identiet og verdier, og et førstehånds innblikk i prossessen hvordan de jobber med sine kunder. Med andre ord – her er praktiske tips fra de aller beste.

 

 


Markedsføring
Gjennom de forrige seminarene har vi gått grundig gjennom flere av grunnpillarene for å kunne drive god markedsføring; målgruppeforståelse, identitet, verdier og mening. I dette seminaret får du et overblikk over hva som inngår i markedsføringsprosessen A til Å,  deretter går vi i dybden på det vi ennå ikke har vært innom: DMU, Forming av budskap, valg av kanaler, effektivitet, viktige prinsipper og praktiske tips.

Sosiale medier
Thomas Moen
er en av landets ledende spesialister på bruk av sosiale medier. I dette kurset tar han for seg hvilke som er og vil bli de viktigste sosiale mediene for ulike typer virksomheter, og for ulik bruk. Han forteller også hvordan man bruker de ulike tjenestene i sammenheng og på en smart måte, og hvilke betalingstjenester som gir mest igjen for pengene. Det blir først en overordnet presentasjon av aktuelle medier, og deretter en direkte opplæring i strategisk oppsett av de viktigste; analyse, sporing, bots osv.

 

 

Hvordan tjene penger – smart daglig drift
Det ligger mye psykologi i prissetting. Hva er rett pris? Hva spiller inn på publikums oppfatning av høy, lav og rett pris? Hvordan kan du påvirke dette strategisk? Det er ellers mange ulike temaer man kan velge å fokusere på når det gjelder smart daglig drift; alt fra økonomistyring til selvledelse og disponering av tid. Det øvrige konkrete innholdet i denne bolken vil tilpasses deltagernes behov når vi vet hvem dere er og hva som vil være mest nyttig å gå i dybden på.

Business Canvas
Valg av forretningsmodell er viktig, men kan det å kna en forretningsmodell være gøy? Ja det kan det! Å jobbe med Business Canvas er en kreativ og intuitiv prosess som passer for skapende sjeler (det føles rett og slett veldig annerledes enn å skrive en tradisjonell forretningsplan, og i tillegg blir resultatet bedre!). Business Canvas er et praktisk og visuelt verktøy som gjør at du kan jobbe helhetlig, effektivt og kreativt med de ulike elementene som inngår i nettopp din forretningsmodell og rigge den på en optimal måte slik at økonomien går rundt og du får rom til å skape. Før vi går i gang med Business Canvas snakker vi om hva valg av forretningsmodell innebærer og hvorfor dette er viktig.

 

Konseptutvikling og alternative finansieringskilder
Det finnes en rekke ulike måter aktører på kunstfeltet kan samarbeide med næringslivet på – langt flere muligheter enn tradisjonell sponsing! Vi presenterer relevante cases og forteller hvordan samarbeidet ble til. I tillegg vil vi fokusere på kunsten å «pitche»: Hva bør man tenke på og planlegge i forkant når man tar kontakt med en potensiell samarbeidspartner? Hva bør forberedes, hvordan bør man gå frem og hvordan bør man presentere seg?

God hjelp og hemmelige penger
Neida, dette er ikke så suspekt som det høres ut. Poenget er at det finnes enkelte støtteordninger med mye midler som nesten ingen vet om (og der de faktisk savner søknader fra Agderfylkene!) I tillegg er det også mye annen god hjelp å få i virkemiddelapparatet, blant annet hos Innovasjon Norge, men da må man jo vite om at mulighetene finnes og hvordan man går frem. Vi presenterer Innovasjon Norge, Kreativt Norges næringsutviklingsordning og tilskuddsordningen Rom for kunst.

 

 

Hva bringer fremtiden? En trendanalytikers perspektiv
Trendanalyseselskapet InFuture gjennomførte en trendanalyse for kulturfeltet våren 2018. De presenterer her sine funn i en interaktiv workshop der du får utdelt en metometerknapp og (anonymt) stemmer over hvilke trender du mener blir viktige. Deretter ser vi på det felles resultet av avstemmingen og diskuterer følgene av fremtidsscenarioet vi har landet på. Hvor er kunstnæringen på vei? Hvordan tenker fremtidens publikum? Hvordan blir kunst- og kulturens rolle i fremtidens samfunn? Hvordan skaper du noe du brenner for i samspill med (eller protest mot) dette?

Fremtidsrettede og revolusjonerende kunstprosjekter
Forrige foredrag utfordrer visjonæren i deg og vi ser på alt som er mulig og som ennå ikke har skjedd, mens i dette foredraget får vi presentert det magiske som skjer nå eller nettopp HAR skjedd. Fordi få ting er mer inspirerende enn nye revolusjonerende kunstprosjekter! Noe av det som presenteres vil være rene kunstprosjekter, mens andre er et resultat av samarbeid mellom kunst og andre fagfelt; helse, industri, miljøver, teknologi og stedsutvikling. Verden er i forandring og mulighetene er enorme, her får du en saftig smakebit på det som skapes nå.

 

Ønsketema fra deltagere
Jo mer man vet, dess mer forstår man gjerne at man ikke vet.. Gjennom året har vi gått gjennom alle de viktigste temaene fra entreprenørskapsfeltet, og dere som deltar har nok en formening om hva dere gjerne skulle lært mere om. Vi holder derfor denne bolken åpen slik at vi kan sette programmet her etterhvert utfra tilbakemelding fra dere, enten det er nye temaer dere ønsker informasjon om eller tidligere temaer dere ønsker mer fordypning i.

Besøk på Sandøya
Sandøya er et idyllisk lite øysamfunn midt mellom Lyngør og Tvedestrand.  Her holder flere kunstnere og kreative sjeler til, og vi finner kunstgallerier, lysstøperi, designere og et stort utvalg lokalprodusert håndverk. Mange av aktørene på øya samarbeider gjennom fellesskapet  «Made on Sandøya» , sjekk linken for mer informasjon om de spennende stedene vi kan besøke.

Avslutning og oppsummering
Dette er første gangen EiK gjennomføres, og det er tid for å se tilbake på året som er gått, erfaringer man har gjort seg, kontakter man har knyttet og opplevelser som har satt spor. Men vi ser også fremover – hvor går veien videre?
Vårt mål er at EiK har gitt deg kompetanse, nettverk, inspirasjon, kraft og rom til å fortsette å skape.
Solide røtter plantet i identitet og verdier. En sterk stamme av daglig drift med sunn flyt av næring. Kraftfulle grener av visjon og handling som strekker seg opp og ut i verden. Visjon og modig handling, dypt forankret.