Program

EiK Intensiv består av tre lunsj-til-lunsj samlinger i løpet av våren 2023. Målet er at du skal få styrket kompetansen, drivkraften og nettverket ditt slik at du får kraft og rom til å leve av det du brenner for!

Foredragsholderne i EiK er ledende på sitt felt, og er plukket spesielt med tanke på at de skal være dyktige formidlere som kan relatere seg til kunstfeltet og presentere temaene i en relevant og gjenkjennelig kontekst. De vil inspirere og engasjere!

På samlingene vil det bli lagt opp til at dere som deltar kan lufte utfordringer og dele erfaringer med hverandre. Det blir også opprettet en egen Facebookgruppe der man kan dele tips, erfaringer og ressurser i det daglige. Prosjektleder vil også følge opp deltagerne mellom samlingene.

Samlingene er lagt til forskjellige steder slik at du blir kjent med de mange ressursene som finnes i ulike områder i regionen. Kunstopplevelser vil være en viktig ingrediens i programmet slik at vi blir minnet om verdien av det vi driver med – kraften i kunst.

_

Foredragsholdere og innholdsleverandører:

  • Erlend Høyersten, kunsthistoriker og tidligere direktør for Aros, Kode og Sørlandets Kunstmuseum
  • Kristine Norberg, kunst- og kulturrettet livsstyrketrener og coach i GLØD Kristine Norberg AS
  • Erik Pirolt, kunstner, Kristiansand
  • Marte Stine Richardsen, tjenestedesigner, Egde
  • Tone Angsund, konsulent i kommunikasjonsbyrået Trigger, Oslo
  • Christer André Cederberg, gründer, eier, mikser og produsent ved Cederberg Studios
  • Hans Herlof Grelland, professor i kvantekjemi og filosof, Universitetet i Agder, Grimstad
  • Trond Skog, keramiker og Hanne Tyholt, tekstilkunstner, Lindesnes
  • Solveig T. Knudsen, prosjektleder EiK

_


Samlinger

_

Kunstens betydning
Hva gjør kunst med oss? Hvordan påvirker den oss? Hvordan påvirker den hvordan vi ser verden, oss selv og menneskene vi møter på? Ditt forhold til kunst påvirker hvem du er, valgene du tar og mulighetene du ser her og nå. For å skape grobunn for å tenke nytt åpner Erlend Høyersten EiK med et engasjerende og tankevekkende foredrag som spenner vårt mentale lerretet så bredt, dypt og høyt som mulig.

Drivkraft, identitet og verdier
Hvorfor bør du definere virksomhetens identitet og verdier, og hvordan gjør du dette på en måte som virkelig blir nyttig for det du holder på med? I denne workshopen med Kristine Norberg tar vi for oss identitet og verdier, både som grunnlag for å bygge en innovativ og robust virksomhet, men også som grunnlag for å beholde skaperglede og drivkraft over tid – hvordan brenne uten å brenne ut. Vi presenterer konkrete metoder og verktøy og gir deg et solid fundament for daglig drift og videre utvikling.

Omvisning/kunstnerbesøk
Samlingen inneholder også et besøk på Erik Pirolts atelier (og magiske verden) på Odderøya, etterfulgt av en omvisning på Kilden teater- og konserthus der du får se publikumsområdene, men også produksjonsområdene og verkstedene.

_

Strategisk målgruppearbeid
Denne workshopen gir deg praktiske metoder for hvordan du kan jobbe for å nå et større og kanskje også nytt publikum. Hvem er de, hvordan når du dem og hvordan jobber du for at de skal komme tilbake og kjøpe neste bok, forestilling, konsert eller kunstverk? Marte Stine Richardsen deler nyttige, konkrete verktøy for strategisk og kreativt målgruppearbeid fra fagene Design Thinking og tjenestedesign.

Markedsføring
Gjennom de forrige seminarene har vi gått grundig gjennom flere av grunnpillarene for å kunne drive god markedsføring; mening, identitet, verdier og målgruppeforståelse. I denne workshopen, fylt med kreative, spennende og konkrete eksempler, deler Tone Angsund viktige prinsipper og smarte tips for å virkelig lykkes og nå frem med markedsføring.

Omvisning/kunstnerbesøk
Det skjer masse spennende på kulturfronten i Arendal. Vi tar en kulturløype gjennom byen og tar en titt på Kulturkammeret, Torvgaten, Munkehaugen og andre både kjente og mindre kjente steder.

_

_

Ressursbruk og forretningsmodell
Christer André Cederberg har gjennom de siste årene gjort store endringer i forretningsmodellen til Cederberg Studios. I denne prossessen har han benyttet seg av en rekke ulike verktøy fra entreprenørskapsfeltet som til sammen har ført til oppsiktsvekkende resultater når det gjelder økonomi, prioritering, tidsstyring, selvledelse og ressursbruk. I denne workshopen deler Christer av sine erfaringer og vi bruker Christers virksomhet som case for å gjennomgå temaet forretningsmodell. Videre bruker Osterwalder Business Canvas som verktøy i en visuell, dynamisk og kreativ prossess der du selv jobber med alle de ulike elementene som inngår i en velfungerende forretningsmodell. Vi hjelper deg å finne nøklene du trenger for å tilrette legge din virksomhet/ditt prosjekt slik at økonomien går rundt og du får rom til å skape.

Kvantesprang
Vi begynte EiK med et stort tema «kunstens betydning» og avslutter med et enda større tema; kvantesprang. Hans Herlof Grelland knytter sammen temaene kvantefysikk, kunst, angst og mot i et unikt foredrag som maner til dyp tilstedeværelse og vekker undring.

Omvisning/kunstnerbesøk
Familien Ubostad som driver Lindesnes Havhotell står også bak europas første, og verdens største undervannsrestaurant; Under. Eierne forteller om hvordan det hele ble til og etterpå blir det omvisning på restauranten. Vi avslutter denne siste EiK-samlingen, og programmet som helhet med en tur til keramiker Trond Skog og Tekstilkunstner Hanne Tyholt som har sitt virke i en ombygd kraftstasjon. Kunstnerparet har gjennom 20 år utviklet en fantastisk eiendom, med flere keramiske ovner, brennhus, kjøkkenhage, høner, atelier og hjem.