Program EiK Hub

EiK Hub består av fire dagsamlinger på Kraftverk, Kristiansand i løpet av våren 2024. Målet er at du skal få styrket kompetansen, drivkraften og nettverket ditt slik at du får kraft og rom til å leve av det du brenner for!

Foredragsholderne i EiK er plukket spesielt med tanke på at de er dyktige formidlere som kan relatere seg til kunstfeltet og presentere temaene i en relevant og gjenkjennelig kontekst. De inspirerer og engasjerer!

Hver samling vil bestå av en veksling mellom foredrag/faglig input og aktivt arbeid med egen virksomhet. Det blir lagt opp til at dere som deltar kan lufte utfordringer og dele erfaringer med hverandre både gjennom arbeid i grupper og, mer uformelt, over lunsj. Det blir også opprettet en egen Facebookgruppe der man kan dele tips, erfaringer og ressurser i det daglige. Prosjektleder vil følge opp deltagerne mellom samlingene.

_

På denne samlingen får du vite litt mer om EiK, og du blir kjent med de andre deltagerne og deres virksomheter. Deretter blir det en spennende og dyptgripende workshop med Kristine Norberg der vi går inn i selve grunnlaget for det vi holder på med. Vi tar vi for oss identitet og verdier, både som base for å bygge en innovativ og robust virksomhet, men også som grunnlag for å beholde skaperglede og drivkraft over tid – hvordan brenne uten å brenne ut. Kristine presenterer konkrete metoder og verktøy og gir deg et solid fundament for daglig drift og videre utvikling.


_

På denne samlingen gir vi deg praktiske metoder for hvordan du kan jobbe for å nå et større og kanskje også nytt publikum. Hvem er de og hvordan når du dem? Hva skal til for at de skal kjøpe det du tilbyr? Hordan jobber du for at de skal komme tilbake og kjøpe neste bok, forestilling, konsert eller kunstverk? Åshild Kristensen Foss ved CoLab, UiA deler nyttige, konkrete verktøy for kreativt målgruppearbeid fra fagene Design Thinking og tjenestedesign.


_

Gjennom de to forrige samlingene har vi gått gjennom flere av grunnpillarene for å drive en bærekraftig virksomhet; identitet, verdier og målgruppeforståelse. Dette er også pillarer for god markedsføring!
På denne tredje samlingen gir Tonje Steen og Anne Holm Alexandersen fra Kobbel Kunstbyrå en innføring i hva du bør tenke på når du legger planer for markedsføring. Hvordan legger du opp et løp som passer til din virksomhet, som er gjennomførbart, treffer målgruppen og som virker? Hvilke verktøy kan du benytte og hvordan gjør du en god jobb med markedsføring, helt konkret?


_

På denne siste samlingen gjennomgår prosjektleder hvordan du kan arbeide med forretningsmodellen din som helhet ved hjelp av verktøyet Osterwalder Business Canvas. Business Canvas er et praktisk og visuelt verktøy som gjør at du kan jobbe intuitivt, kreativt og effektivt med de ulike elementene som inngår i nettopp din forretningsmodell og rigge den på en optimal måte for deg og din situasjon. I tillegg til å jobbe med helheten, vil vi fokusere spesielt på samarbeidspartnere, ressursbruk og finansiering, og få et nyttig mini-kræsjkurs i prissetting og salg fra Siri Urdal og Janne Storm Pettersen ved Driv Agder.

_
_