Program år 3 (2020/2021)

EiK år 3 består av syv lunsj-til-lunsj samlinger fra høsten 2020 til våren 2021. Målet er at du skal få styrket kompetansen, drivkraften og nettverket ditt slik at du får kraft og rom til å leve av det du brenner for!

Foredragsholderne i EiK er ledende på sitt felt, og er plukket spesielt med tanke på at de skal være dyktige formidlere som kan relatere seg til kunstfeltet og presentere temaene i en relevant og gjenkjennelig kontekst. De vil inspirere og engasjere!

På samlingene vil det bli lagt opp til at dere som deltar kan lufte utfordringer og dele erfaringer med hverandre. Det blir også opprettet en egen Facebookgruppe der man kan dele tips, erfaringer og ressurser i det daglige. Prosjektleder vil følge opp deltagerne gjennom året mellom samlingene, enten ved selv å bistå med råd og veiledning eller ved å hente inn ekstern kompetanse der det er behov for det.

Som deltager vil du også få utdelt et eget kompendium som gir en innføring i det faglige innholdet i prosjektet som helhet, og gir en introduksjon og skriftlig materiale til hver samling. Det vil inneholde relevante artikler, worksheets, samt tips til videre fordypning.

Samlingene er lagt til ulike steder i regionen og til lokaler med særpreg slik at selve stedet blir en del av opplevelsen og at du blir kjent med de mange ressursene som finnes i regionen. Kunstopplevelser vil være en viktig ingrediens i programmet slik at vi blir minnet om verdien av det vi driver med – kraften i kunst.

_

Foredragsholdere og innholdsleverandører:

Foredragsholdere på første samling blir:

 • Rolf Gupta, musiker, dirigent og komponist
 • Marte Stine Richardsen, seniorrådgiver, Senter for entreprenørskap og sosial innovasjon, UiA

Øvrige foredragsholdere blir i stor grad de samme som i fjor, men det kan bli enkelte endringer for å tilpasse den nye deltagergruppen. Her er foredragsholderne og innholdsleverandører fra forrige prosjektrunde (2019/2020):

 • Tor Åge Eikerapen, en av landets mest brukte foredragsholdere innenfor organisasjonspsykologi og ledelse
 • Ed Gillespie, entreprenør, forfatter, grunnlegger av Futerra – internasjonalt konsulentselskap for miljø og design
 • Kaja Gilje Sekste, innholdsrådgiver, Trigger Oslo
 • Kristian Thomassen, spesialist på digital markedsføring. Gründer og leder av Falk Media, Kristiansand
 • Hallvard Byklum, landskjent spelemann og aktiv formidler av Setesdalskultur
 • Max Valentin, daglig leder i konseptutviklingsbyrået Fabel, Stockholm, Sverige
 • Cecilie Thunem-Saanum, prisvinnende foredragsholder innen kommunikasjon og tidsstyring
 • Ellen Kristin Saltermark, rådgiver for strategisk bruk av design i forretningsutvikling, Innovasjon Norge
 • Karina Hjartlie, prosjektleder i fremtidsanalyseselskapet InFuture
 • Kirsti Hjemdal Mathisen, daglig leder i Kristiansand kommunes energiverksstiftelse Cultiva
 • Tori Wraanes, kunstner
 • Hans Herlof Grelland, professor i kvantekjemi og filosof, Universitetet i Agder, Grimstad
 • Trond Skog, keramiker og Hanne Tyholt, tekstilkunstner

 

Samlinger prosjektår 3 (2020/2021):


Kunstens betydning

Hva gjør kunst med oss? Hvordan påvirker den oss? Hvordan påvirker den hvordan vi ser verden, oss selv og menneskene vi møter på? Ditt forhold til kunst påvirker hvem du er, valgene du tar og mulighetene du ser her og nå. For å skape grobunn for å tenke nytt åpner vi EiK med et levende, engasjerende og tankevekkende foredrag som spenner vårt mentale lerretet så bredt, dypt og høyt som mulig.

Strategisk målgruppearbeid
Dette seminaret gir deg praktiske metoder for hvordan du kan jobbe for å nå et større (og kanskje nytt?) publikum. Hvem er de, hvordan når du dem og hvordan jobber du for at de skal komme tilbake og kjøpe neste bok, forestilling, konsert eller kunstverk ? Dette foredraget gir deg nyttige, konkrete verktøy fra fagfeltet Design Thinking og tjenestedesign for strategisk publikumsarbeid.

 


Drivkraft, identitet og verdier

Hvorfor bør du definere virksomheten din sin identitet og verdier, og hvordan gjør du dette på en måte som virkelig blir nyttig for det du holder på med? Dette foredraget tar for seg identitet og verdier, både som grunnlag for å bygge en innovativ og robust virksomhet, men også som grunnlag for å beholde skaperglede og drivkraft over tid – hvordan brenne uten å brenne ut. Vi presenterer konkrete metoder og verktøy og gir deg et solid fundament for daglig drift og videre utvikling.

Kreativitet som forandrer verden
Vi lever i en ekstrem tid. Menneskehetens overlevelse står på spill, og store endringer må til i løpet av de neste 10 årene dersom vi skal unngå en katastrofal utvikling. Men heldigvis finnes det håp, og kunst og kultur kan være viktige nøkler i utviklingen videre, både som pådrivere for endring, men også som fremtidens arbeidsplasser der opplevelser og kvalitet står i sentrum. Ed Gillespie, vår foredragsholder på feltet, startet firmaet Futerra, et designbyrå som arbeider for bærekraftig utvikling. De startet i det små, men har nå nasjoner som sine oppdragsgivere. Ed beveger og provoserer i sine foredrag om hvordan det står til i verden, og hvordan vi kan skape positiv forandring gjennom kunst og kultur, autentiske verdier og tydelig kommunikasjon.

 


Markedsføring

Gjennom de forrige seminarene har vi gått grundig gjennom flere av grunnpillarene for å kunne drive god markedsføring; målgruppeforståelse, identitet, verdier og mening. I dette seminaret får du et overblikk over hva som inngår i markedsføringsprosessen A til Å,  deretter går vi i dybden på det vi ennå ikke har vært innom: DMU, Forming av budskap, valg av kanaler, effektivitet, viktige prinsipper og praktiske tips.

Sosiale medier
Dette seminaret dreier seg om sosiale medier: Hvilke og hvor mange skal man satse på? Hva er viktig i bruken av dem og hvordan bruker man dem effektivt? Det blir først en overordnet presentasjon av aktuelle og nye medier, og deretter en direkte opplæring i strategisk oppsett av de viktigste.

 


Smart daglig drift
Det er mange ulike temaer man kan velge å fokusere på når det gjelder smart daglig drift; alt fra økonomistyring og prissetting til selvledelse og disponering av tid. Det konkrete innholdet i denne bolken vil tilpasses deltagernes behov når vi vet hvem dere er og hva som vil være mest nyttig å gå i dybden på.

Business Canvas
Valg av forretningsmodell er viktig, men kan det å kna en forretningsmodell være gøy? Ja det kan det! Å jobbe med Business Canvas er en kreativ og intuitiv prosess som passer for skapende sjeler (det føles rett og slett veldig annerledes enn å skrive en tradisjonell forretningsplan, og i tillegg blir resultatet bedre!). Business Canvas er et praktisk og visuelt verktøy som gjør at du kan jobbe helhetlig, effektivt og kreativt med de ulike elementene som inngår i nettopp din forretningsmodell og rigge den på en optimal måte slik at økonomien går rundt og du får rom til å skape. Før vi går i gang med Business Canvas snakker vi om hva valg av forretningsmodell innebærer og hvorfor dette er viktig.

 


Konseptutvikling og alternative finansieringskilder

Det finnes en rekke ulike måter aktører på kunstfeltet kan samarbeide med næringslivet på – langt flere muligheter enn tradisjonell sponsing! Vi presenterer relevante cases og forteller hvordan samarbeidet ble til. I tillegg vil vi fokusere på kunsten å «pitche»: Hva bør man tenke på og planlegge i forkant når man tar kontakt med en potensiell samarbeidspartner? Hva bør forberedes, hvordan bør man gå frem og hvordan bør man presentere seg?

Kulturrådet og Innovasjon Norge
Det finnes en del støtteordninger som er lite kjent, og som savner søknader fra Agderfylkene. I tillegg er det annen god hjelp å få i virkemiddelapparatet, blant annet hos Innovasjon Norge, men da må man vite om at mulighetene finnes og hvordan man går frem. Vi presenterer Innovasjon Norge, Kreativt Norges næringsutviklingsordning og tilskuddsordningen Rom for kunst.

 Hva bringer fremtiden? En trendanalytikers perspektiv
Trendanalyseselskapet InFuture gjennomførte en trendanalyse for kulturfeltet våren 2018. De presenterer her sine funn i en interaktiv workshop der du får utdelt en metometerknapp og (anonymt) stemmer over hvilke trender du mener blir viktige. Deretter ser vi på det felles resultet av avstemmingen og diskuterer følgene av fremtidsscenarioet vi har landet på. Hvor er kunstnæringen på vei? Hvordan tenker fremtidens publikum? Hvordan blir kunst- og kulturens rolle i fremtidens samfunn? Hvordan skaper du noe du brenner for i samspill med (eller protest mot) dette?

Fremtidsrettede og revolusjonerende kunstprosjekter
Forrige foredrag utfordrer visjonæren i deg og vi ser på alt som er mulig og som ennå ikke har skjedd, mens i dette foredraget får vi presentert det magiske som skjer nå eller nettopp HAR skjedd. Fordi få ting er mer inspirerende enn nye revolusjonerende kunstprosjekter! Noe av det som presenteres vil være rene kunstprosjekter, mens andre er et resultat av samarbeid mellom kunst og andre fagfelt; helse, industri, miljøver, teknologi og stedsutvikling. Verden er i forandring og mulighetene er enorme, her får du en saftig smakebit på det som skapes nå.

 Ønsketema fra deltagere
Jo mer man vet, dess mer forstår man gjerne at man ikke vet.. Gjennom året har vi gått gjennom alle de viktigste temaene fra entreprenørskapsfeltet, og dere som deltar har nok en formening om hva dere gjerne skulle lært mere om. Vi holder derfor denne bolken åpen slik at vi kan sette programmet her etterhvert utfra tilbakemelding fra dere, enten det er nye temaer dere ønsker informasjon om eller tidligere temaer dere ønsker mer fordypning i.

Oppsummering
Det er tid for å se tilbake på året som er gått, erfaringer man har gjort seg, kontakter man har knyttet og opplevelser som har satt spor. Men vi ser også fremover – hvor går veien videre? Vårt mål er at EiK har gitt deg kompetanse, nettverk, inspirasjon, kraft og rom til å fortsette å skape. Visjon og modig handling, dypt forankret.

Avslutningstur med bedriftsbesøk
I prosjektår 1 bodde vi på Gjeving, og hadde vår avslutningstur til Sandøya, et idyllisk lite øysamfunn midt mellom Lyngør og Tvedestrand.  Her holder flere kunstnere og kreative sjeler til, og vi finner kunstgallerier, lysstøperi, designere og et stort utvalg lokalprodusert håndverk. I prosjektår 2 bodde vi på Lindesnes Havhotell, og hadde vår avslutningstur til Lindesnes Fyr, med påfølgende besøk til restauranten Under, tekstilkunstner Hanne Tyholt og keramiker Trond Skog. Også i år 3 blir det avslutningstur  – sted avgjøres på vårhalvåret.