Kontakt

Hvis du har spørsmål om prosjektet kan du kontakte prosjektleder Solveig Toreid Knudsen.
Mobil: 909 78278
Epost: solveig@eik.life

_
Besøks, post- og fakturaadresse:

EiK – Entreprenørskap i Kunst
c/o Sørf – Sørnorsk Kompetansesenter for Musikk
Kongens gate 6
4610 Kristiansand

Organisering og prosjekteierskap:

EiK er et samarbeidsprosjekt mellom Sørf – Kompetansesenter for musikk, Agder Kunstsenter, Scenekunst Sør og Norsk Forfattersentrum Sørlandet. Første prosjektår (2018/2019) er finansiert av Kreativt Norge, Vest- og Aust-Agder Fylkeskommuner og Kristiansand Kommune. Andre prosjektår (2019/2020) er finansiert av Kreativt Norge og Cultiva. Øvrige samarbeidspartnere i prosjektet er Innovasjon Norge og Universitetet i Agder; avdeling for kunstfag og Handelshøyskolen.