Kontakt

_

Prosjektleder

Solveig Toreid Knudsen
Mobil: 909 78278
Epost: solveig@eik.life

_
_

Besøks og postadresse:

EiK – Entreprenørskap i Kunst
c/o Musikkontoret Sørf
Kraftverk 2. etg,
Skippergata 24B
4610 Kristiansand