Kontakt

Hvis du har spørsmål om prosjektet kan du kontakte prosjektleder Solveig Toreid Knudsen.
Mobil: 909 78278
Epost: solveigtk@gmail.com

_
Besøks, post- og fakturaadresse:

EiK – Entreprenørskap i Kunst
c/o Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk
Kongens gate 6
4610 Kristiansand

Organisering og prosjekteierskap:

EiK er et samarbeidsprosjekt mellom Sørf – Kompetansesenter for musikk, Agder Kunstsenter, Scenekunst Sør og Norsk Forfattersentrum Sørlandet. Prosjektet er finansiert av Kreativt Norge, Vest- og Aust-Agder Fylkeskommuner og Kristiansand Kommune. Øvrige samarbeidspartnere i prosjektet er Innovasjon Norge og Universitetet i Agder; avdeling for kunstfag og Handelshøyskolen.