EiK Sprint 2022

Er du en profesjonell aktør på kunst- og kulturfeltet i Agder og er klar for å ta virksomheten din til neste nivå?

EiK Sprint er for driftige aktører med ambisjoner, kommersielt potensiale og stor satsingsvilje. For å delta må du drive en virksomhet på profesjonelt nivå innen kunst- og kultur på Agder, og allerede ha virksomheten som levebrød eller ha dette som et klart og realistisk mål.

EiK Sprint er et intensivt dypdykk hvor du sammen med en erfaren rådgiver gjennomgår alle sider av bedriften din. Sammen utarbeider dere visjoner og strategi, kartlegger behov og utfordringer, identifiserer muligheter, konkretiserer mål og lager deretter en plan for å nå målene. Prossessen er effektiv, konkret og handlingsorientert. Det blir lagt spesielt vekt på å avdekke og optimalisere virksomhetens kommersielle potensiale, og målet er å sikre en robust og økonomisk bærekraftig drift. Sprinten innebærer også en mulighet for å presentere virksomheten din for investorer.

EiK Sprint er et pilotprosjekt, og vil i første omgang tilbys til et lite knippe deltagere. Hvis du ønsker å delta sender du inn søknadskjema senest søndag 3. april 2022. Hvis du plukkes ut som deltager vil du deretter bli bedt om å sende inn ytterligere opplysninger slik at vi kan lage en skreddersydd løsning for deg og din virksomhet. Selve Sprinten med rådgiver og ressursteam vil ta ca to arbeidsdager og vil foregå i Kristiansand. Datoer for Sprinten settes opp etter avtale med hver enkelt deltagerbedrift. Du kan gjerne stille med flere representanter for virksomheten, 2-4 personer er optimalt. Det er gratis å delta.

EiK Sprint er i regi av Sørf, Scenekunst Sør, Agder Kunstsenter, Norsk Forfattersentrum Sørlandet og Sørnosk Filmsenter. Prosjektet utføres i samarbeid med Moment Holding og er støttet av Agder Fylkeskommune og Kristiansand Business Region.

Søk om å delta i EiK Sprint her!