EiK – Entreprenørskap i Kunst

EiK er et samarbeidsprosjekt mellom Sørf, Scenekunst Sør, Agder Kunstsenter, Norsk Forfattersentrum Sørlandet og Sørnorsk Filmsenter. Målet med EiK er å styrke innovasjonsevnen og entreprenørskapskompetansen i kulturnæringene på Agder slik at det skal bli lettere å ha kunst og kultur som levebrød.

EiK har i utgangspunktet vært et fagprogram hvor 20 driftige aktører fra hele Agder har deltatt på syv lunsj til lunsj- samlinger i løpet av et år og fått tilført kompetanse, inspirasjon og nettverk. Vi har så langt kjørt tre runder av EiK (høsten 2018 – våren 2021) og programmet har vært en stor suksess. Fra våren 2022 vil vi utvide EiK med ytterligere tre satsinger; EiK Sprint, EiK bedriftsnettverk og EiK mentorordning.

EiK bedriftsnettverk og EiK mentorordning er under planlegging, info legges ut når satsingene blir lansert. EiK Sprint lanseres mandag 21. mars 2022:

EiK Sprint er for driftige aktører med ambisjoner, kommersielt potensiale og stor satsingsvilje. Sprinten er et intensivt todagers dypdykk hvor deltageren gjennomgår alle sider av bedriften sin sammen med en erfaren rådgiver og et ressursteam. Det blir lagt spesielt vekt på å avdekke og optimalisere virksomhetens kommersielle potensiale, og målet er å sikre en robust og økonomisk bærekraftig drift. Søknadsfrist er torsdag 31. mars 2022. Les mer og søk om deltagelse her!