EiK – Entreprenørskap i Kunst

EiK er et samarbeidsprosjekt mellom Sørf, Scenekunst Sør, Agder Kunstsenter, Norsk Forfattersentrum Sørlandet og Sørnorsk Filmsenter. Solveig Toreid Knudsen er prosjektleder.

Målet med EiK er å styrke innovasjonsevnen og entreprenørskapskompetansen i kulturnæringene på Agder slik at det skal bli lettere å ha kunst og kultur som levebrød, og for å styrke kunstfeltets påvirkningskraft.

EiK var i utgangspunktet et fagprogram hvor 20 driftige aktører fra hele Agder deltok på syv lunsj til lunsj- samlinger i løpet av et år og fikk tilført kompetanse, inspirasjon og nettverk. Vi har så langt kjørt tre runder av EiK (høsten 2018 – våren 2021) og programmet har vært en stor suksess.

Våren 2022 lanserte vi pilotprosjektet EiK Sprint, et intensivt todagers dypdykk for driftige aktører med ambisjoner, kommersielt potensiale og stor satsingsvilje. Sammen med en erfaren rådgiver gjennomgikk deltagerne alle sider av bedriften sin. Det ble lagt spesielt vekt på å avdekke og optimalisere virksomhetens kommersielle potensiale, og målet var å sikre en robust og økonomisk bærekraftig drift.

Våren 2023 lanserte vi er EiK Intensiv hvor vi presenterte alt det viktigste fra det originale EiK-programmet gjennom tre lunsj-til-lunsj seminarer i løpet av våren 2023. Vi arrangerte også et regionalt bransjetreff i juni med tema «Muligheter og hindringer for Agders kulturliv».

I 2024 blir det stor aktivitet: EiK Hub, Kraftverk EiKlab, fire regionale bransjetreff og et nytt pilotprosjekt; LIM Fokus. Du kan lese mer om aktivitetene her. Aktivitetene i 2024 skjer i samarbeid med Senter for Likestilling, CreaTeME, CoLab, Driv Agder og Kristiansand Kommune, og er finansiert av Agder Fylkeskommune, Kulturrådet og Kristiansand kommune.