EiK – Entreprenørskap i Kunst

EiK er et samarbeidsprosjekt mellom Sørf, Scenekunst Sør, Agder Kunstsenter, Norsk Forfattersentrum Sørlandet og Sørnorsk Filmsenter. Solveig Toreid Knudsen er prosjektleder.

Målet med EiK er å styrke innovasjonsevnen og entreprenørskapskompetansen i kulturnæringene på Agder slik at det skal bli lettere å ha kunst og kultur som levebrød.

EiK var i utgangspunktet et fagprogram hvor 20 driftige aktører fra hele Agder deltok på syv lunsj til lunsj- samlinger i løpet av et år og fikk tilført kompetanse, inspirasjon og nettverk. Vi har så langt kjørt tre runder av EiK (høsten 2018 – våren 2021) og programmet har vært en stor suksess.

Våren 2022 lanserte vi pilotprosjektet EiK Sprint, et intensivt todagers dypdykk for driftige aktører med ambisjoner, kommersielt potensiale og stor satsingsvilje. Sammen med en erfaren rådgiver gjennomgikk deltagerne alle sider av bedriften sin. Det ble lagt spesielt vekt på å avdekke og optimalisere virksomhetens kommersielle potensiale, og målet var å sikre en robust og økonomisk bærekraftig drift.

Vår nyeste satsing er EiK Intensiv. Her presenterer vi alt det viktigste fra det originale ettårige EiK-programmet gjennom tre lunsj-til-lunsj seminarer i løpet av våren 2023. Som i det originale programmet står kompetanseheving, kreativitet, inspirasjon og fellesskap i sentrum. Søknadsfrist for å delta er 10. mars 2023. Les mer her!

Det vil også arrangeres to bransjetreff i løpet av våren 2023.
Info legges ut her når programmet er klart!