EiK 2024

I 2024 blir det mye aktivitet!

EiK Hub er en ny variant av det originale EiK-programmet, men med fire samlinger som foregår på samme sted hver gang og der hver samling utgjør én arbeidsdag. Vi kjører ett løp på Kraftverk i Kristiansand i vår, og ett løp (med ny deltagergruppe) på Munken i Arendal til høsten. Essensen er den samme som før: Nyttig faginnhold og et inspirerende fellesskap av dyktige aktører som lærer av hverandre og løfter hverandre frem! Det er et begrenset antall plasser. Søknadsfrist for å bli med i vårens program er søndag 25. februar.

Kraftverk EiKlab er en kreativ entreprenørskapslab hver torsdag på Kraftverk fra kl 10:00 – 14:00. Her kan du treffe andre kunst- og kulturaktører, arbeide med prosjektene eller virksomheten din og få tips og veiledning fra prosjektleder i EiK, kompetansesentrene og andre ressurser på bygget. Vi vil også invitere inn ekstern ekspertise etter behov. I forlengelse av rådgivningen er det også mulighet for tilgang til ekstern mentor, kontakt prosjektleder for mer informasjon om dette. Kraftverk EiKlab startes opp torsdag 7. mars.

Fire regionale bransjetreff. Bransjetreffene er en faglig og sosial møteplass for profesjonelle kunst- og kulturaktører i Agder. Det første treffet blir torsdag 29. februar kl 15:00 med temaet «Skaperkraft». Det andre treffet blir enten tirsdag 7. eller onsdag 8. mai med temaet «Kunst og ytringsfrihet på Sørlandet – hvordan skape et større toleranserom?». Begge vårens bransjetreff finner sted i Kristiansand, sistnevnte under Demokratiuka. Informasjon om høstens to treff legges ut når den er klar.

LIM Fokus: Høsten 2024 iverksetter vi pilotprosjektet «LIM Fokus». Første del av prosjektet består av to fagdager der vi tilbyr et kunst- og kulturrettet kompetansehevingsprogram om likestilling, inkludering og mangfold. Denne delen av prosjektet er åpent for alle interesserte. Andre del er en to dagers workshop for en liten gruppe der vi bruker virkemidler og metodikk fra kunstfeltet til å utvikle konsepter, prosjekter og arbeidsplasser som kan føre til en positiv samfunnsendring når det gjelder likestilling, inkludering og mangfold. Del to er honorert arbeid, og man søker om å bli med.

Aktivitetene i 2024 skjer i samarbeid med Senter for Likestilling, CreaTeME, CoLab, Driv Agder og Kristiansand Kommune. Prosjektet er finansiert av Agder Fylkeskommune og Kulturrådet.