Søknaden er mottatt!

Tusen takk for din søknad til EiK!
Du får svar på søknaden senest 1. september

Svar sendes på Epost, og om du blir tatt opp i programmet får du ytterligere informasjon i opptaks-eposten.