Søknaden er mottatt!

Tusen takk for din søknad til EiK!
Du får svar på søknaden senest tirsdag 27. februar.

Svar sendes på epost, og om du blir tatt opp i programmet får du ytterligere informasjon i opptaks-eposten.