Delta i EiK

Hvem kan delta:

Målgruppa til EiK kan deles i tre: 1) Du er kunstner som ønsker å utvikle entreprenørskapskompetansen. 2) Du arbeider med (eller ønsker å arbeide med) formidling av kunst, f.eks at du er konsertarrangør, manager, produsent, agent, driver av galleri eller forlag. 3) Du driver en virksomhet, har et talent eller en idé som vil bidra til å øke inntektsgrunnlaget for kunstnere og/eller sørge for at kunsten når et større publikum. Denne tredje gruppa åpner altså for nye typer virksomhetsidéer, teknologier og talenter!

_
Kriterier:
  • Deltagere må være bosatt i,  ha virksomhetsadresse i eller ha sterk tilknytning til Agder
  • Man søker deltagelse med utgangspunkt i et talent, en konkret virksomhet eller prosjektidé
  • Man har som mål å utvikle eksisterende eller etablere ny næringsvirksomhet
  • Deltager har relevant utdannelse eller erfaring i forhold til talentet/virksomheten/idéen man ønsker å utvikle
  • Deltager ønsker og evner å utvikle entreprenørskapskompetanse
  • Deltagere må forstå muntlig og skriftlig engelsk, da enkelte foredragsholdere vil være engelsktalende
_

Det er en målsetning at alle kunstretningene og begge fylker (Aust- og Vest-Agder) skal være nogenlunde likt representert i prosjektet. Gruppens sammensetning som helhet vil også påvirke utvalget av deltagere da vi ønsker en variasjon som gir god dynamikk og ulike perspektiver, samtidig som det ikke må være for stort sprik i det generelle kunnskapsnivået da vi vil at seminarene skal være nyttige for alle deltagerne.

Søknadsfrist er torsdag 20. august 2020
Du får svar på om du er tatt opp som deltager senest tirsdag 1. september 2020. 

Kostnad er kr 5000,- per deltager for hele prosjektåret. Dette inkluderer alt av mat, overnatting og alle seminarer. Det eneste deltager betaler selv er reise til og fra samlingene. (Den reelle verdien av programmet er kr 70 500  pr deltager, så dette er en mulighet av de sjeldne!)

Deltageravgiften betales i to rater: Kr 2500 innen mandag 14. september 2020 og kr 2500 innen fredag 12. februar 2021.
(Det finnes en liten mulighet for å få deler av deltageravgiften dekket via stipend. Stipendet er behovprøvd basert på forrige års ligning. Ta kontakt med prosjektleder innen 14. september hvis dette er aktuelt for deg.)

Det er plass til 20 deltagere i prosjektet. Dette betyr at det er mange søkere som ikke får plass. Ved opptak til prosjektet vil vi derfor inngå en forpliktende avtale med hver deltager om å delta på alle samlingene slik at vi vet at plassen virkelig blir brukt.

Deltager får sluttattest med beskrivelse av kursinnhold og tilegnet kompetanse etter gjennomføring av prosjektet.

_