Deltagere år 2 (2019/2020)

Deltagere prosjektår 2, høsten 2019 – våren 2020:
__