Delta i EiK intensiv

Hvem kan delta:

Målgruppa til EiK kan deles i tre: 1) Du er kunstner som ønsker å utvikle entreprenørskapskompetansen. 2) Du arbeider med (eller ønsker å arbeide med) formidling av kunst, f.eks at du er konsertarrangør, manager, produsent, agent, driver av galleri eller forlag. 3) Du driver en virksomhet, har et talent eller en idé som vil bidra til å øke inntektsgrunnlaget for kunstnere og/eller sørge for at kunsten når et større publikum. Denne tredje gruppa åpner altså for nye typer virksomhetsidéer, teknologier og talenter!


Kriterier:
  • Deltagere må være bosatt i,  ha virksomhetsadresse i eller ha sterk tilknytning til Agder
  • Man søker deltagelse med utgangspunkt i et talent, en konkret virksomhet eller prosjektidé
  • Man har som mål å utvikle eksisterende eller etablere ny næringsvirksomhet
  • Man har relevant utdannelse eller erfaring i forhold til talentet/virksomheten/idéen man ønsker å utvikle
  • Man ønsker og evner å utvikle entreprenørskapskompetanse
  • Deltagere må forstå muntlig og skriftlig engelsk, da noe av innholdet i programmet kan være engelskspråklig

Det er en målsetting at alle kunstretningene skal være nogenlunde likt representert i prosjektet, og at prosjektet skal ha deltagere fra hele fylket. Gruppens sammensetning som helhet vil påvirke utvalget av deltagere da vi ønsker en variasjon som gir god dynamikk og ulike perspektiver. Samtidig ønsker vi et jevnt nivå av profesjonalitet, da vi vil at seminarene skal være nyttige for alle deltagerne.


Søknadsfrist og pris 

Søknadsfrist er fredag 10. mars.
Du får svar på om du er tatt opp som deltager senest fredag 17. mars.

Kostnad er kr 2500,- per deltager for hele programmet. Dette inkluderer tre samlinger med alt av mat, seminarer, omvisninger og overnatting. Det eneste deltager dekker selv er reise til og fra samlingene. Deltageravgiften betales i én sum innen torsdag 23. mars.

Det er plass til 20 deltagere i prosjektet. Dette betyr at det kan være mange søkere som ikke får plass. Ved opptak til prosjektet vil vi derfor inngå en forpliktende avtale med hver deltager om å delta på alle samlingene slik at vi vet at plassen virkelig blir brukt.

Deltager får sluttattest med beskrivelse av kursinnhold og tilegnet kompetanse etter gjennomføring av prosjektet.

_