Delta i EiK Hub

Hvem kan delta:

Målgruppa til EiK kan deles i tre: 1) Du er kunstner som ønsker å utvikle entreprenørskapskompetansen. 2) Du arbeider med formidling av kunst, f.eks at du er konsertarrangør, manager, produsent, agent, driver av galleri eller forlag. 3) Du driver en virksomhet, har et talent eller en idé som vil bidra til å øke inntektsgrunnlaget for kunstnere og/eller sørge for at kunsten når et større publikum.


Kriterier:
  • Deltagere må være bosatt i,  ha virksomhetsadresse i eller ha sterk tilknytning til Agder
  • Man søker deltagelse med utgangspunkt i et talent, en konkret virksomhet, et pågående prosjekt eller en prosjektidé
  • Man har som mål å utvikle eksisterende eller etablere ny næringsvirksomhet
  • Man har relevant utdannelse eller erfaring i forhold til talentet/virksomheten/idéen man ønsker å utvikle
  • Man ønsker og evner å utvikle entreprenørskapskompetanse
  • Deltagere må forstå muntlig og skriftlig engelsk, da noe av innholdet i programmet kan være engelskspråklig

Vi ønsker at alle kunstretningene skal være nogenlunde likt representert i prosjektet. Gruppens sammensetning som helhet vil påvirke utvalget av deltagere da vi ønsker en variasjon som gir god dynamikk og ulike perspektiver. Samtidig ønsker vi et jevnt nivå av profesjonalitet, da vi vil at seminarene skal være nyttige for alle deltagerne.

_


Søknadsfrist og pris 

Søknadsfrist er søndag 25. februar.
Du får svar på om du er tatt opp som deltager tirsdag 27. februar.

Kostnad er kr 500,- per deltager for hele programmet. Dette inkluderer fire samlinger med lunsj og fagprogram, samt oppfølging fra prosjektleder mellom samlingene. Deltageravgiften betales i én sum senest fredag 1. mars.

Det er et begrenset antall deltagere i prosjektet, dette betyr at det kan være kvalifiserte søkere som ikke får plass. Ved opptak til prosjektet vil vi derfor inngå en forpliktende avtale med hver deltager om å delta på alle samlingene slik at vi vet at plassen virkelig blir brukt!

_