Ny runde med EiK – her er deltagerne!

Det er tid for ny runde med EiK! Til søknadsfristen 20. juni kom det inn 35 søknader med søkere fra hele fylket. Det var en krevende jobb å plukke ut 20 deltagere blant såpass mange sterke kandidater. I utvelgelsen ble det lagt vekt på kompetansenivå, men det har også vært viktig å få god spredning når det gjelder kunstfelt, virksomhetstyper, geografisk tilholdsted, kjønn og alder. Etter grundig lesning og gode diskusjoner kom vi i havn med en deltagerliste vi er særdeles fornøyd med! Vi ser frem til et spennende år med disse driftige folkene: